PENGAJARAN DAN PENDIDIKAN

  1. Sistem Pengajaran

   - Pengajaran klasikal

   Suatu proses pembelajaran in class kepada semua Santri mahasiswa dengan muatan materi sesuai tingkat kemampuan masing-masing yang terprogram dalam empat jenjang kelas.

   -  Pengajaran kolektif

   Kegiatan pengajaran kitab kuning (dengan materi/kitab yang telah ditentukan) oleh Kyai atau Ustadz senior  yang diikuti oleh seluruh Santri mahasiswa secara bersama-sama di Masjid.

   -  Pengajaran individual

   Pengajaran individual dirancang untuk Santri mahasiswa kelas IV (kelas akhir) menggunakan materi yang disesuaikan dengan bidang minat masing-masing Santri mahasiswa untuk pendalaman pemahaman ilmu-ilmu keagamaan.

  2. Sistem Pendidikan

  Pesantren Mahasiswa Al-Hikam membentuk tiga lembaga utama sebagai pelaksana proses pendidikan:

- Kepengasuhan ( Ri’ayah wal Irsyad )

- Pengajaran ( Dirosah/ Tadris wat Ta’liim)

- Kesantrian ( Ta’diib wat Tahdzib)

KEGIATAN

 • Dirosah
 • Pengajian malam ahad
 • Pengajian ahad pagi
 • Pengajian sabtu pagi 2 mingguan
 • Istighotsah
 • Ziarah
 • Maulid
 • Khataman Qur'an
 • Tanbih 'Aam
 • Pelatihan softskill
 • Bakti Sosial
 • OutBond
 • Festifal Santri Akhir Tahun

MATA PELAJARAN

 • Akidah
 • Akhlak
 • Tahsin & Tahfidz Qur'an
 • Hadits & Fiqh
 • Sirah Nabawiyah
 • Bahasa Arab & Bahasa Inggris