berita islam terkini

Islam dan cerminan pemeluknya

Oleh: Husnul Maab “Setiap kita adalah peribadi/contoh yang mencerminkan islam kepada dunia. Maka sekarang perhatikanlah bagaimana orang lain melihat Islam dari kita”.Syeikh Usamah Sayyid al-azhari Semalam tidak sengaja Membuka satu akun Instagram dari seorang yang ditokohkan. Di dalam akun tersebut diupload satu cuplikan video dengan caption “Santri sedang belajar ceramah”. Di dalam video tersebut, sang santri yang sedang belajar berceramah dikelilingi oleh beberapa santri lainnya dengan penuh semangat menyampaikan latihan

Meraih Kemurnian Ibadah

Oleh: Zakiyal Fikri Muchammad Sebagai seorang hamba, kita tentu tidak terlepas dengan pelbagai kewajiban agama yang diperintahkan oleh sang Khaliq, Allah SWT. Sehingga segala ibadah, mulai dari Shalat, zakat, sedekah, haji sampai menyingkirkan duri di tengah jalan, mesti dijalankan karena memang itu simbol ketaatan kita kepada sang ma’bud. Baik dalam keadaan dan dimana pun berada. Semuanya adalah perintah Allah yang mesti dijalankan. Namun, perlu diketahui bahwa inti sari dari semua